Pametne tovarne: izdelki Desoutter za tovarne prihodnosti

Pametne tovarne: izdelki Desoutter za tovarne prihodnosti


Desoutter 4.0 uporablja sodobno tehnologijo za avtomatizacijo procesov sestavljanja, ki tako postanejo tudi bolj prilagodljivi – od množične proizvodnje do avtomatizirane proizvodnje „serije 1 kosa“. Primer v mrežo povezane linije:

Podjetja, ki nudijo širok program izdelkov z mnogimi različicami, morajo imeti prilagodljivo proizvodnjo, da lahko izdelujejo vse na stroškovno učinkovit način. Prilagodljiva proizvodnja zahteva medsebojno povezovanje proizvodnih sistemov v mrežo. Tako lahko komunicirajo med seboj, kar je pomemben korak proti avtomatizaciji.

Lep primer takšne prakse v proizvodnji je vijačni sestav z vgrajenim krmilnikom CVIR podjetja Desoutter. Krmilnik je povezan z drugimi sistemi – z vijačnikom, s sistemom za načrtovanje virov podjetja (kot je SAP) in s samim sestavnim delom. Pri sestavljanju različnih izvedb izdelka se uporabljajo različni sestavni deli, za vsakega od njih pa se uporablja drugačen program za vijačni sestav. Da lahko krmilnik CVIR izbere ustrezen program za vijačni sestav,, je sestavni del opremljen s kodo izdelka za elektronsko odčitavanje, ki vsebuje potrebne podatke. Sistem samodejno prebere ustrezen program za vijačni sestav iz podatkovne zbirke (sistema SAP) in ga pošlje v krmilnik CVIR, ki nastavi program za vijačnik. V naslednjem koraku delavec pripravi sestavni del. Podatki vijačenja se sproti posredujejo v program „CVI NET WEB“, ki je prek programske opreme v oblaku omrežja povezano s krmilnikom; to omogoča sinhronizacijo podatkov, ki je so nato na voljo drugim sistemom za dokumentiranje in analizo. Uporabniki lahko vse podatke o vijačnih spojih grafično prikažejo s pomočjo programa „CVI NET WEB” ter jih analizirajo in optimizirajo sestavljanje.

Na podlagi povezave med krmilnikom CVIR in sistemom SAP lahko ena sama delovna postaja proizvaja do 500 različic izdelka. Desoutter 4.0 podpira masovno proizvodnjo s sodobnimi tehnologijami, ki omogočajo tudi proizvodnjo serij s samo enim izdelkom. 

Več o trenutni generaciji naših krmilnikov si lahko ogledate v navidezni predstavitvi Vizija CVI3:

Cart

Vaš nakupovalni voziček

Izdelek je odstranjen. Razveljavi