DESOUTTER 4.0

Pospešite svojo preobrazbo

Vedno večja digitalizacija proizvodnega sektorja pomeni, da je pred nami doba pametnih tovarn. Vgrajevanje senzorjev v številne opreme in zmožnost zbiranja, prenašanja in tolmačenja podatkov v realnem času nas je pripeljalo do prej nedosegljivih ravni sledljivosti in nadzora. To orodjem strojem in ljudem omogoča, da komunicirajo med seboj kot še nikoli prej. Ta trend, ki je splošno znan kot Industrija 4.0, podjetjem zagotavlja boljši pregled nad svojimi industrijskimi postopki, kar omogoča zgodnejše odkrivanje potencialnih težav, še preden nastopijo.
Pri družbi Desoutter želimo Industrijo 4.0 spremeniti v izdelke in storitve, ki našim strankam in partnerjem zagotavljajo največjo možno korist. Od skrajšanih obdobij izpada do prožnejših proizvodnih postopkov z nižjimi stroški lahko Industrija 4.0 spremeni način poslovanja organizacij.
Ta namenski priročnik predstavlja prehod do preobrazbe, saj pojasni začetke koncepta Industrija 4.0 v globalnem kontekstu in izpostavi njegov vpliv na proizvodna okolja. To je zgodba o tem, kako lahko družba Desoutter in njeni partnerji sodelujejo pri ustvarjanju pametnih tovarn prihodnosti.

Opredelitev koncepta Industrija 4.0
Koncept Industrija 4.0

Opredelitev koncepta Industrija 4.0

Na globalni ravni je Industrija 4.0 splošno sprejeta kot koncept, ki predstavlja digitalizacijo proizvodnje. »4.0« predstavlja zgodovinski kontekst, to novo fazo pa opredeljuje kot četrto preobrazbo v proizvodnji. Prvo industrijsko revolucijo je zaznamovala mehanizacija z uporabo vode in parnega pogona. Druga industrijska revolucija je uvedla koncept masovne proizvodnje s pomočjo električne energije, v tretji pa smo videli vzpon računalnikov in avtomatizacije. Sedaj smo na pragu četrte prelomnice v proizvodnji – uvedba resnično pametnih tovarn s kibernetsko-fizičnimi sistemi in komunikacijo po celotnem internetu stvari.
Po mnenju svetovalnega podjetja za globalno vodenje, McKinsey, Industrija 4.0 temelji na štirih prepoznavnih tehnoloških trendih:

  • neverjetni vzpon podatkovnih količin, računalniških zmogljivosti in povezljivosti, zlasti novih širokoobmočnih omrežij z nizko porabo energije
  • Pojav analitike in zmožnosti poslovne inteligence
  • Nove oblike interakcije med stroji in ljudmi, kot so vmesniki na dotik, sistemi za nadgrajeno resničnost in nosljive mobilne naprave
  • Izboljšave pri prenosu digitalnih navodil v fizični svet, kot so napredna robotika in 3D-tiskalniki.

Koncept Industrija 4.0

Rojstvo koncepta Industrija 4.0

Nemčija velja kot država, ki je izumila koncept Industrija 4.0, ime pa izvira iz državne strateške pobude, s katero so želeli državo uveljaviti kot vodilnega ponudnika naprednih proizvodnih sistemov. Država ima eno najbolj konkurenčnih proizvodnih industrij na svetu, podpira pa jo omrežje vrhunskih obratov za raziskave in razvoj.
Močna proizvodna industrija strojev in obratov, globalno visoka raven usposobljenosti na področju informacijske tehnologije ter znanje in izkušnje v vgrajenih sistemih in avtomatizacijski tehniki pa Nemčiji zagotavljajo zelo dobro iztočnico za krepitev svojega položaja kot enega izmed vodilnih razvijalcev tehnologije Industrija 4.0 na svetu.


Rojstvo koncepta Industrija 4.0
ZDA in pametne tovarne
Koncept Industrija 4.0

ZDA in pametne tovarne

Nemčija je sicer postavila temelje v smislu sprejetja koncepta Industrija 4.0 in pojava pametnih tovarn, vendar pa njen vodilni položaj sedaj močno ogrožajo ZDA, ki bodo v naslednjih petih letih predvidoma vložile več kapitala v digitalizacijo proizvodnje kot katera koli druga država ali regija. V ZDA je koncept Industrija 4.0 bolje znan kot industrijski internet stvari ali »Industrial Internet of Things« oz. IIoT. S tem hitrim razvojem tehnologij v proizvodnem okolju je veliko organizacij v ZDA zaposlenih s pripravo na velike spremembe, ki jih še čakajo.
Po mnenju poročila »Harvard Business Review’s From Data to Action« je najtežji vidik za organizacije pri spremembi svoje usmeritve na pametne tovarne njihova notranja kultura. Če podjetja želijo, da koncept Industrija 4.0 doseže ves svoj potencial, morajo vzpostaviti en nesporni vir podatkov o zmogljivosti ter vsem nosilcem odločanja omogočiti, da podatke prejmejo v realnem času. Filozofijo sprejemanja odločitev, ki temeljijo na dejstvih, s pomočjo kvantitativnih proizvodnih podatkov bo treba vpeljati v vse ravni vodenja.


Koncept Industrija 4.0

Kitajska proizvodnja 2025

Medtem ko ostaja Kitajska največji proizvajalec na svetu, ko gre za sprejetje koncepta Industrija 4.0 ta azijska velesila še vedno zaostaja za veliko svojimi gospodarskimi tekmeci v Evropi in Severni Ameriki. To pa je predvsem posledica zgodovinskih dejavnikov: Nemčija je, na primer, tradicionalno osredotočena na napredne proizvodne sisteme, medtem ko so prednost Kitajske vedno bili izdelki nižje kakovosti v globalnem proizvodnem sektorju, kjer je cena ključnega pomena. Zaradi tega je prišlo do velikih neravnovesij: trenutno je na Kitajskem na voljo samo okoli 14 industrijskih robotov na 10.000 tovarniških delavcev za razliko od Nemčije, kjer je takih robotov 282 na delavca.
A časi se spreminjajo, in to hitro. Stroški dela in surovin se na Kitajskem povečujejo zaradi okoljskih vprašanj in omejitev sredstev, poleg tega pa so se pojavili drugi nizkocenovni tekmeci. Položaj Kitajske kot »tovarna sveta« je ogrožen. Posledično želi Kitajska vlada pripraviti alternativni razvojni načrt, s katerim bi nadomestili zastarele proizvodne obrate in ki predvideva naložbe v sodobne tehnologije, ki temeljijo na industrijski internet stvari.


Kitajska proizvodnja 2025
Končna montaža
Avtomobilska industrija in internet stvari

Končna montaža

Avtomobilska industrija trenutno kaže vedno večje povpraševanje po nadzoru postopkov, ki bi še dodatno izboljšali kakovost proizvodnih postopkov, hkrati pa zmanjšali obratovalne stroške. Ta industrija evforično pozdravlja dobo koncepta Industrija 4.0.
Kot pobudnik inovacij, industrija že izvaja spremembe na področju avtomatizacije, izmenjave podatkov in proizvodnih tehnologij z namenom koriščenja priložnosti, ki bi iz tega izhajale.
Vijačenje, kritično za varnost, je že nadzirano in analizirano, zabeleženi podatki pa so uporabljeni za optimizacijo postopka. Senzorji beležijo podatke postopka s prenosom v podatkovne baze višje ravni v realnem času.


Avtomobilska industrija in internet stvari

Stopenjska montaža

Koncept Industrija 4.0, ki ga poganja internet stvari, dobaviteljem sestavnih delov v avtomobilski industriji obljublja znatne učinke pri nizkih stroških. Vztrajno napredovanje digitalizacije temu sektorju nudi orodje za boljše odzivanje na vedno večje pritiske trga. Ključni dejavniki so skrajšanje obdobij izpada sistema, večja produktivnost skozi avtomatizacijo, optimizacija sredstev in zmanjšanje stroškov vzdrževanja. Industrija 4.0 omogoča okretne postopke, izboljša konkurenčnost in zagotavlja nove prodajne priložnosti.
V obratih za proizvodnjo sestavnih delov Industrija 4.0 nudi znaten potencial, zlasti na področju napovednega vzdrževanja. Neprestano beleženje in analiziranje postopkovnih podatkov omogoča napovedovanje okvar v obratih in sistemih, neučinkovitih razvojev, ki jih je treba popraviti, in produktivnosti, ki jo je treba izboljšati.


Stopenjska montaža
Pametne letalske tovarne
Pametne letalske tovarne

Pametne letalske tovarne

Letalstvo je čudovita in izjemno zahtevna industrija, ki je pogosto sinonim za visoko usposobljeno osebje in najnovejše tehnologije. Vendar pa s proizvodnjo, za katero so značilne relativno majhne količine, dolgi časovni cikli, veliki sestavni deli in visoka spremenljivost v proizvodnih postopkih, nudi ta industrija mnoge izzive, ko gre za razširjanje pametnih orodij in rešitev.
Ker se količine povečujejo in ljudje potujejo vedno več, morajo vsi večji proizvajalci originalne opreme povečati splošno učinkovitost postopkov, omejiti stroške kakovosti in časovne cikle ter izločiti človeške dejavnike kot vir napak. S pametno programsko opremo in digitalnim mreženjem lahko montažna orodja sedaj na to pomembno vplivajo. Montažna orodja omogočajo veliko večjo fleksibilnost in jih je mogoče popolnoma povezati med seboj ter s proizvodnimi sistemi in sistemi kakovosti proizvajalca.


Splošna Industrija 4.0

Veliki izziv

Stranke v sektorju splošne industrije želijo inovativne, edinstvene, visokokakovostne in stroškovno učinkovite izdelke. Na trgu SI je močna konkurenca, ki nudi podobne izdelke s krajšimi življenjskimi cikli zaradi novih tehničnih napredkov. Zato je v sektorju SI veliko povpraševanja po hitri proizvodnji novih inovativnih izdelkov za trg. To lahko dosežemo s popolno digitalizacijo življenjskega cikla razvoja izdelka. Posledično pa nam to omogoča, da strankam zagotovimo natančno sledljivost, nadzor kakovosti in stroškovno učinkovite nove izdelke. Pri digitalizaciji življenjskega cikla izdelka je potreben popoln model digitalnih podatkov. Da bi izpolnila te zahteve, se industrijska podjetja zanašajo na pametno in prilagodljivo proizvodnjo. V širok nabor izdelkov so vgrajeni sistemi, senzorji in aktivatorji, ki so med seboj povezani prek spleta.


Splošna Industrija 4.0
Beli papir Desoutter 4.0
Beli papir Desoutter 4.0

Pospešite svojo preobrazbo

Namen belega papirja Desoutter 4.0 je, da vam predstavi vizijo podjetja Desoutter in vam tako omogoči, da pospešite svojo preobrazbo skozi Industrijo 4.0.
Desoutter 4.0 vam nudi veliko več od edinstvene rešitve, saj vam zagotavlja povezane izdelke in izkušnjo. Povečajte čas obratovanja, fleksibilnost in produktivnost, tako da prenesete Desoutter 4.0: Pospešite svojo preobrazbo z belim papirjem.


Zaupajo nam

Toyota

V podjetju Desoutter delam od leta 2012, ko smo na proizvodni liniji Toyota Prius prvič začeli uporabljati montažna orodja z baterijo serije E-LIT. Menim, da bo uvedba Industrije 4.0 v naši tovarni izboljšala komunikacijo med različnimi rešitvami. Naš cilj je vzpostaviti dobro proizvodno okolje, ki ga je mogoče enostavno voditi, ima izjemen nadzor kakovosti in preproste postopke poročanja.

Prepričan sem, da bodo rešitve podjetja Desoutter v sklopu Industrije 4.0 omogočile lažjo komunikacijo med različnimi orodji ter zunanjimi rešitvami, kar bo izboljšalo proizvodni postopek. Trenutno na naši proizvodni liniji uporabljamo orodje E-Pulse družbe Desoutter, saj njegova visoka hitrost in nizek navor izpolnjujeta naše potrebe. V prihodnosti načrtujemo uporabo brezžičnega orodja na čim več področjih uporabe. V idealnem scenariju bodo vsa naša orodja na baterijo komunicirala med seboj in z načrtovanjem virov podjetja v obratu.

Jaguar Land Rover

Orodja in sisteme za pritrjevanje družbe Desoutter uporabljamo v naših delavnicah za opremljanje in končno montažo v našem obratu v Changshuju. Trenutno nameščamo rešitve za sisteme za nadzor procesov PivotWare na strateških področjih. Te rešitve pripomorejo k izpolnjevanju kompleksnih proizvodnih zahtev, ki našim upravljavcem omogočajo, da se osredotočijo na vsakokratno pravilno izvajanje težkih postopkov, ter tako izboljšajo kakovost. Za nas je Industrija 4.0 oziroma Kitajska 2025 naslednji korak pri izboljšanju povezljivosti.

Svojo opremo želimo brezhibno povezati, zato da vzpostavimo učinkovitejše proizvodne sisteme, ki nam bodo pomagali ustvariti boljše izdelke in hitreje izpolniti zahteve strank. Načrtujemo, da bomo naš drugi obrat za opremljanje in končno montažo pretvorili v pametno delavnico.

Desoutter nam pomaga pri ustvarjanju popolnoma povezanega omrežja orodij, kjer lahko takoj dostopimo do podatkov o delovanju našega orodja in sistemov za pritrjevanje, zato da lahko vnaprej odkrijemo in odpravimo potencialne težave.

Hella

Pri družbi Hella Autotechnik načrtujemo nove postopke in jih uresničujemo ter izboljšujemo obstoječe postopke. Z družbo Desoutter smo začeli sodelovati leta 2007, ko smo iskali napredne tehnologije, ki bi izboljšale naše proizvodne postopke. Družba Desoutter je predlagala prilagojene in inovativne rešitve, s pomočjo katerih bomo lažje dosegli naše cilje. Prepričani smo, da je Industrija 4.0 odlična priložnost, da utrdimo svoje proizvodne sposobnosti in izkoristimo prednosti teh tehnologij, s čemer bomo lažje, hitreje in ceneje razvili in izdelali izdelke ter z večjo natančnostjo.

Pripravljamo se na uvedbo programske opreme za nadzor procesov PivotWare družbe Desoutter, ki nam bo zagotovo pomagala pospešiti razumevanje naših proizvodnih postopkov s strani naše ekipe in spodbuditi upoštevanje navodil za delo. Prepričani smo, da nam bodo rešitve Industrije 4.0 družbe Desoutter zagotovile pametne naprave, ki bodo omogočile večjo povezljivost, integracijo in sodelovanje.

Skoda

Vrhunska industrijska orodja družbe Desoutter uporabljamo že dolgo, saj jih njihova visoka kakovost, inovativna zasnova in povezljivost ločujejo od konkurence. Posebej sem odgovoren za orodja, vključno z nakupovanjem nove opreme in povezanih storitev ter vzdrževanjem.

Zame Industrija 4.0 pomeni nove tehnologije, ki pripomorejo k lažji avtomatizaciji, robotiki in geolokaciji. V naši tovarni še nismo začeli izvajati Industrije 4.0, vendar se pripravljamo na to. Uporabljamo že storitev Smart Start, orodje za napravo na ključ, ki je zelo uporabno, ter orodje na baterijo za večjo fleksibilnost in mobilnost.

Honda

Sem vodja vzdrževanja orodja v Hondinem proizvodnem obratu v Bangkoku. Z družbo Desoutter sodelujemo od leta 2010, ko smo na proizvodni liniji prvič začeli uporabljati pulzno orodje za olje družbe Desoutter. Trenutno uporabljamo rešitve družbe Desoutter skupaj z orodjem na baterije za optimizacijo fleksibilnosti postopka montaže. Osredotočeni smo na skrajšanje časa, potrebnega za uvedbo na trg in načrtujemo večjo avtomatizacijo naših proizvodnih linij ter boljši upraviteljski vmesnik v bližnji prihodnosti.

Prepričan sem, da bomo z Industrijo 4.0 postali zanimiv partner za sodelovanje, posledično pa bomo učinkovitejši in bolj odzivni na zahteve po prilagajanju po meri. Desoutter vidim kot inovativno podjetje, ki je prevzelo aktivno vlogo pri uvajanju Industrije 4.0 na Tajskem.

SAAB

Prepričan sem, da je družba Desoutter s svojimi zanesljivimi orodji in inovativnimi montažnimi rešitvami, ki nam pomagajo povečati produktivnost, korak pred vsemi na trgu montaže. Majhne ročne vrtalnike družbe Desoutter uporabljamo že več kot desetletje, zadnja tri leta pa uporabljamo nabor električnih vrtalnih orodij SETITEC, zlasti pa enote za samodejno vrtanje.

Sedaj smo dosegli fazo validacije, kjer preizkušamo rešitve Industrije 4.0 družbe Desoutter, vključno z geografskim določanjem položaja, odčitavanjem kod QR, sistemi za nadzor procesov PivotWare in novo programsko opremo. Cilj je vzpostavitev medsebojne komunikacije med upravljavci, vmesniki človek-stroj in orodji.

Ford

Ford že dolgo časa uporablja izdelke družbe Desoutter v svojem obratu v kraju Inonu v Turčiji, sam pa delam s temi orodji odkar sem se podjetju pridružil pred sedmimi leti. Izdelujemo motorje za tovornjake in gospodarska vozila ter verjamemo, da je sprejetje Industrije 4.0 za nas zelo pomembno, saj nam omogoča, da optimiziramo učinkovitost naših proizvodnih linij in zavarujemo proizvodne procese. Trenutno uporabljamo nadzor črtnih kod družbe Desoutter z naprednim programom nadzora, vsa naša orodja pa so zaradi sledljivosti povezana s krmilniki CVI NET WEB.

Čeprav bo uvajanje Industrije 4.0 trajalo nekaj časa, se postopoma pomikamo v tej smeri. V tem smislu smo prepričani, da ima rešitev za nadzor procesov PivotWare družbe Desoutter velik potencial.

Geely

Z družbo Desoutter sodelujemo od leta 2010, trenutno pa uporabljamo njihove krmilnike CVI NET WEB, ki nam omogočajo sledljivost podatkov v realnem času v veliko naših obratih na Kitajskem. Pametna orodja in podatkovna baza družbe Desoutter nas spodbujajo k proaktivnem izvajanju rednega vzdrževanja z namenom optimiziranja razpoložljivosti obrata.

Digitalna tovarna je nujen predpogoj za vzpostavitev pametne tovarne. V sklopu naše strategije Industrija 4.0 zbiramo podatke razreda A v svojih obratih za končno montažo z namenom optimizacije montažnega postopka. Naslednji korak je naložba v avtomatizacijo strojev in v tehnologijo kobota.

LS Cable Systems

Odgovoren sem za izvajanje proizvodnega in inženirskega načrta našega podjetja, ključni vidik katerega je izboljšanje produktivnosti. Trenutno uporabljamo rešitve podjetja Desoutter skupaj s programom za nadzor postopkov, ki smo ga razvili v našem podjetju, s katerimi zagotavljamo sledljivost v naših kritičnih dejavnostih.

Menim, da so PAMETNE tovarne in Industrija 4.0 naslednji korak pri izmenjavi podatkov, izboljšanju povezljivosti in poenostavitvi spremljanja in nadziranja različnih področij uporabe. Nimamo še načrta za uvedbo Industrije 4.0 po celotnem podjetju, vendar delamo na tem! Seznanjeni smo z rešitvami Industrije 4.0 družbe Desoutter, saj smo več let delali s korejsko ekipo Desoutter.

Cart

Vaš nakupovalni voziček

Izdelek je odstranjen. Razveljavi